Lozan Mubadilleri

Duyurular | Haberler | Etkinlikler

MİDİLLİ BARIŞ ŞARKILARIYLA İNLEDİ

Midilli’de barış ve dostluk konseri

Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) Korosu, Yunanistan’ın üçüncü büyük adası Midilli’de verdiği konserde dostluk ve barış rüzgârları estirdi.

22 Mayıs 2018

İSKENDER ÖZSOY

 

Lozan Mübadilleri Vakfı’yla Midilli’deki “Ege’de Bir Arada Var Olma ve İletişim Derneği” (Siniparksi)’nin,  eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven için düzenlediği onur gecesinde dünyaya dostluk ve barış mesajları verildi. Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu verdiği konserle gönülleri feth etti..

18 Mayıs 2018, Cuma akşamı Belediye Tiyatrosu’nda düzenlenen gecede konuşan Siniparksi başkanı Iva Frangou “Duygularımız ortak, acılarımız ortak. Aşırı sivri seslere karşı dik duracağız” derken, LMV Başkanı Ümit İşler de “Barış çabalarımızı Yunanistan’da aynı düşüncede olduğumuz dostlarımızla birlikte sürdüreceğiz.” Dedi. Eski Midilli Belediye Başkanı Stratis Pallis “Siniparksi’nin 20. Kuruluş yılında Türk-Yunan dostluğuna ivme kazandırmak istedik. Bizler arkadaş değil, kardeşiz.” Diye konuştu. Osman Özgüven de konuşmasında şunları söyledi. “Midilli’ye barış için geldik. Barış dün olduğu gibi bugün de gerekli. Barış için el ele vermeliyiz. Yaşasın kardeşlik, yaşasın barış. Zito İrini..

Haber: İskender Özsoy. Fotoğraflar: İskender Özsoy, Berivan Yıldız.

LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI KOROSUNUN VERDİĞİ KONSER GÖNÜLLERİ FETH ETTİ..

Şef Garip Mansuroğlu,  müzisyenler: Erdal Oltulu, Dilek Karayılan, Görkem Şişko, Ozan İyidoğan, İsmail M.Uğur,  koristler: Belgin Çallıoğlu, Mehveş Sorkun, Nevin Uzsoy, Esma Erdok, Emine Kaya, Gökçin Çelikiz, Sevda Akman, Şehnaz Demir, İkbal Kaynar, Katirina Batalogianni, Zerrin Medeni, Ali Medeni, Adem Kırnaz, Aşer Bensusan, Atila Soysal, Müfit İşler, Sadri Soylu ve Uğur Gürbüzoğlu’ndan oluşan LMV korosu repertuarındaki 14 şarkıyı Türkçe ve Yunanca olarak seslendirdi. Belediye Tiyatrosunu hınca hınç dolduran dinleyiciler LMV Korosunu dakikalarca ayakta alkışladı.

 

SİNİPARXİ BAŞKANI İVA VOUGİOUKA FRAGOU’NUN ETKİNLİĞİ AÇIŞ KONUŞMASI

“Sevgili davetliler,

Öncelikle İstanbul’dan gelen dostlarımız, Lozan Mübadilleri Vakfı temsilcilerine hoş geldiniz diyoruz.

Kendileri ile 4. Kez adamızda birlikteyiz, daha önce yine bir konser, bir İstanbul fotoğrafları sergisi ve Ege’nin iki tarafından mültecilere ait arşiv-belge sergisi etkinliklerimiz olmuştu.

Lozan Mübadilleri Vakfı, 1924 yılında Lozan Mübadele anlaşması gereği göç etmiş Türk kökenli mübadillerin çocukları ve torunları tarafından temsil ediliyor. Baba ocağı toprakların adet, görenek ve belgelerini koruma, her iki halkın çoğu ortak olan geleneklerini devam ettirme ama gütmektedir.

Karşılıklı dostluk, barış ve anlayış ülküsünü hedef edinmiştir. Benzer Yunan kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Dedelerinin, büyükannelerinin Yunanistan’da doğup büyüdüğü topraklara, köylere, şehirlere sık sık ziyaretler düzenlemektedir. Yanlarında her zaman bu akşam da dinleyeceğimiz müzik ve şarkılar gibi değerli kültürel hediyeler getirmektedirler.. Bizler  de karşı

kıyılarda kendi atalarımızın geldikleri yerleri , doğdukları evleri ziyaret ettiğimizde aynı duyguları paylaşıyor ve aynı samimiyeti hissediyoruz.

Sevgili Dostlar,

Takdire şayan bu özel günde bizim için çok özel bir yeri olan, Türk-Yunan halklarının yakınlaşması ve dostluk temellerinin atılmasında yıllar önce çok büyük  rol oynamış, barışın öncü mimarlarından Dikili Eski Belediye Başkanı Sayın OSMAN  ÖZGÜVEN’i de hatırlayarak, teşekkür etmek üzere bir onur töreni düzenledik.

Derneğimiz Siniparki’nin 20. Kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde bu iki etkinlikle insanlık ve barış adına faaliyetlerimize devam edeceğimizi belirtirken yerli halkımızla armoni ve işbirliği içinde Komşularımızla  da  dostluk, işbirliği, dayanışma ile mülteci ve göçmenlerin de ellerinden tutmaya devam edeceğiz.

Bu geceki birliktelik İki ülkenin iyiniyetli insanlarının karşılıklı anlayış ve ortak başarıları için yeni bir mozaik taşı olsun. Ülkelerimizi çelişkilere sürükleyen  her türlü aşırı ve sivri sese karşı dik durmaya devam edebilelim.. Yaklaşık bir asır önce savaşlar, felaketler, zorunlu göçlerden sonra bile iki büyük lider Eleftherios Venizelos ve Mustafa Kemal Atatürk halklarımızın barış içinde birlikte var olması için sağlam temeller atabilmişlerdi. Bizler de bu sağlam temeller üzerine inşaata devam edelim ve bu uğraşlarımızla gelecekte alacağımız meyvelerin keyfini çıkaralım!”

 

MİDİLLİ BULUŞMASINDA DİKİLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ÖZGÜVEN’E ONUR PLAKETİ VERİLDİ.

18 Mayıs 2018 akşamı Midilli Belediye Tiyatrosunda düzenlenen LMV & SİNİPARKSİ ortak etkinliğinde;  Türkiye ve Yunanistan belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve halkları varasında barış ve dostluğun ivme kazanmasında öncü rolü oynayan Dikili eski belediye başkanı Osman Özgüven’e onur plaketi verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

MİDİLLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI STRATİS PALLİS’İN KONUŞMASI

SİNİPARKSİ bu sene 20. Kuruluş yılını dolduruyor. Kuruluş nedenleri arasında o dönemde ülkemize öncellikle Arnavutluk’tan daha sonra da Asya ülkelerinden, özellikle Afganistan’dan devam eden göç dalgası önemli rol oynadı. İkinci nedense kendi bölgemizde yerel yönetimlerin izlediği, milliyetçi akımlara prim veren politikalar nedeniyle ilerlemeyen, durma noktasına gelmiş Türk- Yunan halklarının dostluk ilişkilerine ivme kazandırma düşüncesiydi.

1987 yılında, yani derneğimizin kuruluşundan on sene öncesinde Türkiye’den bir belediye başkanı, bir ilki gerçekleştirdi. Sayın Osman Özgüven Dikili’de kapalı pencereyi ardına kadar açtı. Bu bir iletişim penceresiydi ! İki ülke arasında yaşanmış çok ciddi bir krizden birkaç ay sonra iki tarafın  yerel yönetim temsilcileri, kültür sanat dernekleri, politikacıları, sadece Lesvoslular değil , tüm Yunanistan’dan katılımcılar Dikili’de buluştu.

Orada iletişim ve karşılıklı anlayış için bir araya gelmiş iyi niyetli insanlarla tanıştık. Dostluk ve güven temelleri Dikili’de atıldı. Bir sene sonraki buluşmayı  o dönem Midilli Belediyesi organize ederek karşılık verdi. Sonraki yıllarda bu çok verimli etkinlikler  tüm politik yelpazeden  belediye başkanları, valiler, yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek sağlam bir  dayanışma ruhu doğurdu.

Devamında Ticaret Odaları, kültür ve spor dernekleri de ortak etkinliklerle bu iyiniyet hareketindeki  yerlerini aldılar. Kısır olumsuz oluşumlar istisna oldu.  Daha sonraki yıllarda derneğimiz  SİNİPARKSİ’nin ısrarlı uğraşıları sonucu vize işlemlerinde sağlanan kolaylıklar ve kapıda vize gibi uygulamalarla karşılıklı kazanımlar sabitleşerek sağlamlaştı.

Bugün Ege’nin iki tarafında ziyaret, ticaret ve kültürel etkinlikler sadece ekonomik ve turistik değil, dostluk, barış, işbirliği ve ortak güzel bir geleceğin de güvencesi olmuştur.

Bizlere cesaretli olmayı, önyargılarımızı aşabilmeyi, ülkelerimizdeki sivri milliyetçilik akımlarına karşı dik  durabilmeyi,  politik amaçlar uğruna günahsız halklar arasına konan engelleri yıkarak iletişim, dostluk  ve barış meyvelerinin  keyfini çıkarmayı   öğreten sayın Osman Özgüven’in önünde sevgi ve takdir ile eğiliyoruz.

Sevgili Osman sana iki nedenden dolayı övgüler yağdırmayacağım :

  1. Özgeçmişin zaten çok şeyi özetliyor
  2. Aramızdaki bağ dostluktan öte bir kardeşlik bağı ve kardeşlerin birbirlerini övmesi çok alışılmış bir durum değildir..

Leave a Reply