Lozan Mubadilleri

Duyurular | Haberler | Etkinlikler

Grandma’s Story (Büyükannenin Hikayesi) Projesi İstanbul Toplantısı

 

“Büyükannenin Hikayesi: Göçmen Gençleri Yerel Halkla Kaynaştırmak” projesi 2017-2019 yılları arasında yürütülmekte olan bir Erasmus+Projesidir.

Projenin amacı:

1) Gençleri yerel kültürel mirasa çekmek için, özellikle de göçmenlerin yüksek oranda temsil edildiği bölgelerde, bir eğitim uygulaması oluşturmak.

2)  Gençlik merkezlerinde, kütüphanelerde, müzelerde ve gençlik birliklerinde gençlerin katılımı amacıyla genç göçmen kadınların öykülerini ve eserlerini toplayan, basit pop-up ve çevrimiçi sergiler yaratmalarına yönelik bir eğitim uygulaması oluşturmak.

3) Toplumda gençlerin katılımı için şehirlerde ve kasabalarda “Göç Mirası” rotalarını geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim uygulaması oluşturmak.

4) Gençlik Çalışanları için “Mirası Gençlerle İlişkilendirme” eğitim müfredatı ve kursu çalışmaları yapmak.

5) Göç konularında Gençlik topluluğunun güçlendirilmesi kampanyası için rehber oluşturmak,

6) Proje web sitesinde (www.grandmas story.eu) tüm eğitim materyalleri, bir dizi e-Öğrenim eğitimi alıştırması da dahil olmak üzere eğitim kaynakları olarak çevrimiçi şeklinde ücretsiz olarak sunulacaktır. Platform, çevrimiçi sergiler oluşturmak için bir “hikâye oluşturucu” aracı içerecektir.

Proje, Sivil Toplum Örgütleri ve Gençlik Birlikleri (STK’lar, sosyal kooperatifler, gençlik merkezleri, kolejler ve toplum kuruluşları) arasında işbirliğini desteklemeyi amaçlayan kılavuzları içeren bir metodoloji ile e-yayın üretilecektir. Kılavuz dokümanlar, projenin zihinsel çıktıları ile yaratılan metodoloji ve kaynakları,  gençlik çalışmaları ile göçmenlerle çeşitli seviyelerde çalışan diğer sektörler arasında bir “köprü” oluşturarak aktarmayı amaçlayacaktır. Bu proje gençlik ve toplum kuruluşları, STK’lar ve kültürel kurumları birbirine bağlayan eğitim programları ile sonuçlanacaktır. Proje konusunun odak noktası, Büyükannelerin Göç ve Entegrasyon hakkındaki hikâyelerini toplamak ve merkezileştirilmiş kültürel kurumların kapılarını yerel topluluklara açmak olacak ve geniş çaplı Avrupa programına geliştirilecek yenilikçi uygulamanın temelini oluşturacak, özellikle göçmenler, etnik azınlıklar ve mülteciler için yüksek kaliteli öğrenme fırsatları sunacaktır. Büyükannenin Öyküsü OER platformu, Avrupa’daki bir göçmen kesiminin hikayelerini toplayacak ve sunacaktır. Kullanıcılar, açık öğretim kaynağına, Büyükannenin değişen bir fotoğraf ağından erişecekler. Her hikaye, hikayeyi hayata geçirmek için metin ve zengin medya içerecek – Metin, Görüntüler, Videolar, Ses, Gömülü haritalar, etkileşimli video .. İlk hikayeler gençler tarafından toplanacak ve küratörlüğü  yapılacak.

Proje paydaşlarının ilk toplantısı 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Estonya’nın Tartu kenti Estonya Ulusal Müzesi’nde, 2. Toplantısı 16-18 Ekim 2017’de Hırvatistan’ın Osijek kentinde 3. Toplantısı 09-10 Nisan 2019 tarihinde Lozan Mübadilleri Vakfının ev sahipliğinde İstanbul’da, kapanış toplantısı ise 03 Mayıs 2019’da İngiltere’nin Coventry kenti Herbert Art Gallery & Museum’da yapılacaktır.

 

 

Leave a Reply