LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI KOROSU

KURULUŞ GEREKÇESİ

1912-1922 yılları arasındaki savaşlar nedeniyle Balkanlar’da, Ege Adalarında ve Anadolu’da büyük acılar yaşandı. Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce Müslüman savaşta yenik düşen Osmanlı ordusunun peşi sıra korku ve panik içinde doğdukları toprakları terk ederek Anadolu ‘ya sığındı. Benzer trajedi, 1922 yılında Kurtuluş Savaşında yenik düşen Yunan ordusuyla beraber Anadolu’yu terk eden  Rum Ortodoksların başına geldi. Bir ay gibi kısa bir süre içinde yüz binlerce  Rum OrtodoksYunanistan’a sığındı. Bu durum Yunanistan’da büyük sıkıntılara ve kaosa yol açtı. Yunanistan’ın nüfusu bir anda beşte bir oranında arttı.

Lozan Barış Konferansı toplandığında öncelikle sığınmacılar ve esirler konusu ele alındı. 30 Ocak 1923 tarihinde Yunanistan’da yerleşik Müslümanlarla Türkiye’de yerleşik Rum Ortodoksların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme uyarınca; İstanbul’daki Rum Ortodokslar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar hariç Yunanistan’da yerleşik bütün Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de yerleşik bütün Rum Ortodokslar Yunanistan’a gönderildi. Mübadele sözleşmesinin kapsamına 18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk etmiş olanlar da alınarak mülteciler sorununa bir çözüm bulunmuş oldu.

ZORUNLU GÖÇ’ü içeren bu sözleşme ile iki milyon civarında insan yurtlarından kopartılarak, yeni yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur edildi. Tarihimizdeki bu kitlesel ve zorunlu göçe kısaca mübadele, bu insanlara da mübadil deniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” uyarınca Yunanistan’daki yerleşim yerlerinden Türkiye’ye göç ettirilen mübadiller, onların çocukları ve torunları tarafından 2001 yılında kurulan Lozan Mübadilleri Vakfı, mübadillerin kültürel değerlerine sahip çıkma ve yaşatma yolunda bir adım atarak 2005 yılında LMV Korosunu kurdu.

LMV Korosu mübadil kökenlilerin yanı sıra mübadeleye ve mübadillerin müzik kültürüne ilgi duyan mübadil dostlarına da açık. Koromuzda 100-102 yaşındaki birinci kuşak mübadiller de, üçüncü, dördüncü kuşaktan gençler de yer alıyor. LMV korosunun repertuvarında, Ege’nin iki yakasında çok uzun yıllardan beri iki dilde söylenen ortak şarkılar, mübadil kökenli bestecilerin eserleri, mübadillerin doğdukları topraklardan getirdikleri türküler, Türkçe, Rumca (Yunanca), Bulgarca (Pomakça), Vlahça, Makedonca şarkılar ve Rumeli Türküleri yer alıyor. LMV Korosu, Türkiye’deki mübadil yerleşim yerlerinin festivallerinde, Yunanistan’daki mübadil derneklerinin etkinliklerinde, belediyelerin davetlisi olarak Türkiye ve Yunanistan’da konserler vermeye devam etmektedir. Çalışmalarını LMV merkezinde sürdüren koromuz, mübadele ve mübadillerin müzik kültürüne ilgi duyan, sesi ve sazı ile katılmak isteyen tüm mübadil ve mübadil dostlarına açıktır.

IMG_0336