1 (1)Serfice Sancağının 1897’de çizilen Yunan hududuna sınır olan bir kaza merkeziydi. Kazada 66 köy, 19.000 nüfus, 5423 hane vardı. Kaza dâhilinde 12 cami, 14 sıbyan mektebi ve 16 kilise vardı. Alasonya’da Osmanlı döneminden Varoş mahallesinde ki Muharrem Paşa Camii, Gümrük Binası ve bir köprü ayakta kalmıştır. Alasonya (Elassona) kasabası günümüzde Teselya Bölgesi, Larissa (Yenişehir) iline bağlı belediye statüsündedir.

 

 

 

2 (1)