katrinKatrin, Selanik Sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Kasaba 8 mahalleden oluşmakta ve 684 hanede, 2836 nüfusu barındırmaktaydı. Kaza dahilinde 1 Hükümet Konağı ile Asker Hastanesi, 256 dükkan, 2 Cami, 1 Tekke, 2 Kilise, 3 Mektep vardı. Katrin kazası; Lithor ve Kilindir Nahiyeleri ile 36 köy ve çiftliği kapsar. Ahalinin nüfusu dört bin civarındaydı ve şarapçılık, ipekçilik ve ziraatla geçiniyordu. Günümüzde Katrin (Katerini) Orta Makedonya Bölgesi’ne bağlı Pieria ilinin merkezidir.