Cuma Pazarı da denir, Serfice’ye bağlı kaza merkezi bir kasabaydı. Kasabada 2672 nüfus, 462 hane, 25 dükkân,10 han, 1 kışla ile birer iptidai ve rüştiye mektepleri vardı. Cuma Kazası ise Katranca ve Blac Nahiyeleri ile beraber 84 köyden oluşuyordu. Ahalisi 47598 Müslüman kalanı Rum, Ulah ve Bulgar olmak üzere 58575 kişiydi. Günümüzde eski Cuma kazasına bağlı yerleşim yerlerinin en gelişmişi Kayalar ya da Kaylar kasabasıdır. Kasaba Aşağı Kayalar ve Yukarı Kayalar diye iki mahalleden oluşmaktaydı. Kayalar ve civarı kömür havzasıdır. Havza içinde kalan “Sarıgöl” kurutulmuştur. Cuma adlı yerleşim yeri ve yörenin bilinen Bektaşi tekkesi olan Cuma tekkesi ile birçok köy kömür havzası içinde kaldığından ortadan kalkmıştır. Civarda yirminin üzerinde termik santral bulunmakta ve bu santraller Yunanistan’ın enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %70’ini karşılamaktadır. Cuma Kazasından gelen mübadiller Kayalarlı olarak adlandırılırlar. Mübadeleden önce bölgede 29121 Türk, 6270 Yunan, 4800 Bulgar, 450 Vlah yaşıyordu. Kayalar’da ayakta kalan tek Osmanlı dönemi eseri günümüzde Belediye Kütüphanesi olarak hizmet veren Hükümet Konağıdır. Kayalarlı Mübadiller; Trakya, Samsun çevresi, Sivas, Amasya ve Çorum gibi Orta Anadolu kentlerine iskân edilmişlerdir. Günümüzde Kayalar (Ptolemaida) Batı Makedonya Bölgesi, Kozani iline bağlı bir belediye statüsündedir.