k1Manastır Vilayetinin, Görice Sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Aynı isimli gölün kenarındadır. Kesriye adı kunduzların yaşadığı yer anlamında olan “Kastorya”dan gelmektedir.

1385 yılında Gazi Evrenos Bey tarafından fethedilen şehir ,1913 yılına kadar Osmanlı İdaresinde kalmıştır. Mübadeleden önce şehir nüfusu 8.000 civarındaydı. Osmanlı döneminden kalma Ahmet Paşa Medresesi ve Kurşunlu Cami çok acil restore edilerek kurtarılmayı bekliyor. Günümüze kadar ulaşan Kesriye konakları/evleri Balkanlardaki Osmanlı dönemi sivil mimarinin en güzel örneklerini oluşturur. Kesriye ve köylerinden gelen mübadillerin büyük çoğunluğunun ana dili Makedoncadır. Bazı köylerden gelenler Arnavutça konuşmaktadır. Kesriye mübadilleri ağırlıklı olarak Kapadokya Bölgesine iskân edilmişlerdir. Kesriye’ye iskân edilen Rum Ortodoks mübadiller ise benzer coğrafi özelliklere sahip olan Bursa’nın Apolyont (Gölyazı) beldesindendir. Günümüzde Kesriye (Kastoria) Batı Makedonya Bölgesi’ne bağlı bir il statüsündedir.

k3

k2