Manastır Vilayeti Serfice Sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Kozana’da Osmanlı dönemine mimarisine ait yapılar çok azdır. Hangi camiye ait olduğu bilinmeyen Plateon sokakta bir minare, askeri kışla ve Aziz Nikola Kilisesi’nin çan kulesi olarak hizmet veren saat kulesi ile Pirgi Köyü’ndeki kemerli köprüdür. Osmanlı dönemine ait bazı eserler Kozana müzesinde sergilenmektedir. Kozana mübadillerinin büyük çoğunluğu Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Nevşehir gibi Orta Anadolu şehirlerine iskân edilmişlerdir. Günümüzde Kozana (Kozani) Batı Makedonya Bölgesi’nin ve Kozani ilinin merkezidir.