Selanik Vilayetinin, Siroz Sancağında bir kaza merkeziydi. Kasabanın yirmi mahallesinde 1434 hanede 5636 nüfus yaşıyordu. Kasabada 598 dükkan, 12 han, 12 cami, yedi dergah, iki kilise yedisi İslam, ikisi gayri Müslim mektep ile bir hükümet konağı, bir kışlay-ı hümayun, iki hastane vardı. Arazisi münbit (verimli) mahsuldar olarak yulaf, çavdar, mısır, hububat vesaire ve tütün ve elma ve armut ve sair meyvelerle sebzeler hâsıl olur. Tütünleri pek nefis olup senevi (yıllık) on bin lira kadar bir ticaret bırakırlar. Şarapçılık ve ipekçilik ticareti dahi var ise de o kadar ehemmiyetli değildir. Kaza sınırları içinde beş yüz kadar el tezgâhı ile yıllık tahminen on bin top pamuk bezi, on bin arşın aba üretiliyordu. Kazada senelik otuz bin kadar tezgâh tarağı imal ediliyordu. Üretilen tekstil ürünlerinin büyük kısmı kaza dışına gönderiliyordu. Kazada senede üç defa panayır kurulurdu. Biri kasabanın içinde kurulan panayır, ikincisi Haralis Panayırı, üçüncüsü ise Dere Panayırıydı. Balkan Savaşı sonrası yapılan sınır düzenlemelerinde Yukarı Nevrekop Bulgaristan, Aşağı Nevrokop ise Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. Yukarı Nevrekop’un adı 1951 yılında Gotse Delçev olarak değiştirilmiştir. Yunanistan sınırları içinde kalan Aşağı Nevrekop (Kato Nevrokopi) günümüzde Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Drama iline bağlı bir belediye statüsündedir.