Lozan Mubadilleri

Duyurular | Haberler | Etkinlikler

100.Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Uluslararası Sempozyumu:Bellek, Kimlik, Yeniden İnşa

100.Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Uluslararası Sempozyumu:

Bellek, Kimlik, Yeniden İnşa

1-2 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan sempozyumda mübadele konusu bütün boyutları ile ele alınacak. Sempozyuma; Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Brezilya ve Kanada üniversitelerinden 36 akademisyen ve araştırmacı katılıyor.

 

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan ve zorunlu göçü içeren mübadele sözleşmesi ile Batı Trakya hariç-Yunanistan’da yerleşik Müslüman Türklerle, İstanbul hariç-Türkiye’de yerleşik Rum Ortodoksların karşılıklı olarak zorunlu yer değiştirmesine karar verildi. Sözleşme gereği, iki milyon civarında insan yurtlarından kopartılarak, yeni yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur edildi. Tarihimizdeki bu kitlesel ve zorunlu göçe kısaca “mübadele”, bu insanlara da “mübadil” denilmektedir. Mübadillerin yaşam koşullarını, geçim kaynaklarını, evlerini, ibadet yapılarını, anılarını,… kısaca kendilerine ait olan her şeyi geride bırakarak, zorlu yolculukların ardından ulaştıkları yeni yaşam çevrelerine uyum sağlamaları hiç kolay olmadı. Lozan Nüfus Mübadelesi etkileri günümüze kadar süren uluslararası tarihi bir olaydır. Sempozyumda mübadele konusu; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal, mimari ve edebiyat açısından ele alınacaktır.

100.Yılında Uluslararası Mübadele Sempozyumu, Türkiye’den Lozan Mübadilleri Vakfı, Şişli Belediyesi, Yunanistan’dan Küçük Asya Araştırmaları Merkezi (KMS) ve Azınlık Grupları Araştırma Merkezi (KEMO)’nun işbirliği ve katkıları ile organize ediliyor. Bu sempozyumun Türkiye ve Yunanistan halkları arasında barış kültürünün ve çok-kültürlü toplum anlayışının gelişmesine, mübadillerin geride bıraktıkları ve yanlarında taşıdıkları kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Sempozyum programı, sunum yapacak akademisyen ve araştırmacıların özgeçmişleri ve sunum özetleri Türkçe ve İngilizce olarak sempozyum web sitesine yüklenmiştir.

Sempozyum konuşmaları Türkçe ve İngilizce olacak, simultane çeviri yapılacaktır. Sempozyum HİBRİT etkinlik olarak düzenlenmiştir. Sempozyuma gelerek katılamayan bazı konuşmacılar sunuşlarını Zoom üzerinden yapacaktır. Bu nedenle izleyicilerin/dinleyicilerin  sempozyum web sitesinin kayıt kısmını doldurmalarını veya iletişim bilgilerini sempozyum@lozanmubadilleri.org.tr adresine göndermelerini rica ediyoruz. Kayıt formunu ve iletişim bilgilerini paylaşan katılımcılara Zoom linki gönderilecektir.

Sempozyum süresince karikatür sanatçısı Semih Poroy’un hazırladığı “Mübadelenin Ayak İzleri” sergisi ziyarete açık olacaktır.

Web: mubadele100.org

 E.mail: sempozyum@lozanmubadilleri.org.tr

Leave a Reply