Lozan Mubadilleri

Duyurular | Haberler | Etkinlikler

Büyükannemin Öyküsü-Göçmen Gençleri Yerel Halkla Kaynaştırmak Projesi

Eski nesil kadınların göç ve entegrasyon hikayeleri ve anıları, yani “Büyükanneler”in anıları , nadiren toplanır ve/veya dilden dile aktarılır. Erkek göçmenler, sıklıkla günlük hayata katılmaları veya fiziksel olarak zorlu çalışmalarda bulunmaları nedeniyle, evsahipliğinde oldukları ülkelerine yaptıkları katkılar açısından daha bilinir haldedirler. Büyükanneler de; çocukları yetiştirerek, aile düzeninin sağlayarak ve bazı durumlarda tam zamanlı çalışırak aynı derecede önemli bir rol oynamışlardır, aslında. Bununla birlikte, göç ve entegrasyon öyküsündeki rolleri, toplumca aynı ağırlıkta saygı görmez ve/veya bilinmez. Projemiz, göçmen ve/veya mültecilerin bu hikayelerini kaydetmek ve paylaşmak için gereken ana becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

www.grandmas-stroy.euTRY grandmas_newsletter_in_turkish pdf-1TRY grandmas_newsletter_in_turkish pdf-2son (1)-1

Ana yazı1-1

Leave a Reply