Lozan Mubadilleri

Duyurular | Haberler | Etkinlikler

Mübadele Söyleşileri “Mübadele öncesi Anadolu’da Rumlar: Toplumsal yaşam ve kurumlar” 13 Ocak 2017, saat 14:00

Vakfımızın amaçları doğrultusunda her ay düzenlediğimiz “Mübadele Söyleşilerinin” Ocak ayı  konuşmacısı Ayşe Özil’dir. Ayşe Özil bizlere “Mübadele öncesi Anadolu’da Rumlar: Toplumsal yaşam ve kurumlar” konusunda bir sunuş yapacaktır.

 

Söyleşi tarihi: 13 Ocak 2017,  Cumartesi saat 14:00

Söyleşi mekanı: Lozan Mübadilleri Vakfı/Ayhan Işık Sok. Arcan Apt. No:16/1 Beyoğlu

Konu Başlığımız: “Mübadele öncesi Anadolu’da Rumlar: Toplumsal yaşam ve kurumlar”

Özgeçmiş: 

Ayşe Ozil, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktora eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da modern tarih alanında yapmıştır. Princeton ve Leiden Üniversitelerinde doktora sonrası araştırmalar yapan Ozil, halen Sabancı Üniversitesi’nde Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmaktadır. Araştırma alanları 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, Rum toplulukları, modernleşme ve şehirleşmedir. Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek adlı kitabı 2016 yılında Kitap Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

 

Leave a Reply