Lozan Mubadilleri

Duyurular | Haberler | Etkinlikler

LOZAN KONFERANSI SEMİNERLERİ 7 OCAK’TA BAŞLIYOR

Kurtuluş Savaşı sonrası 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanan  Lozan Barış Antlaşması  son günlerde sıkça gündeme  gelmektedir.

Bazı çevreler Lozan Barış Antlaşmasını “hezimet”, bazı çevreler ise “Türkiye’in tapusu” olarak değerlendirmekte  ve birbiri ile çelişen yorumlar yapılmaktadır.

Bazı çevreler ise antlaşmanın gizli maddeleri olduğunu, ömrünün 100 yıllık olduğunu, 2023 yılında sona ereceğini söyleyebilmektedir.

Nedir Lozan Barış Anlaşması? Bunu en iyi şekilde  20 Kasım 1922 tarihinde başlayan ve imzalandığı 24 Temmuz 1923 tarihine kadar süren Lozan Barış Konferansı görüşmelerini ve arka planını inceleyerek anlayabiliriz.

Lozan Mübadilleri Vakfı bu amaçla 10 oturumluk Lozan Konferansı Seminerleri düzenlemiştir. Seminerlerde Lozan Barış Antlaşması ve Uluslararası İlişkiler konusunda uzman akademisyenler sunum yapacaktır.

Seminerler 7 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve her ayın 1., 3. ve 4. haftaları Cumartesi günleri saat 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Seminerler için kayıtlar başlamıştır. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için aşağıdaki e.mail ve telefondan Ayşe Kavaslar’la iletişime geçebilir.

Tel: 0212 245 61 55

E-mail: lozanmubadilleri@ttmail.com

LOZAN KONFERANSI SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLAR

  1. I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Uluslararası Ortam

Konuşmacı: Prof. Dr. Serhat Güvenç

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Lozan’dan Beklentileri ve Hazırlıklar
  1. Trakya Sınırı ve Ege Adaları Sorunu

         Konuşmacı: Prof. Dr. Gencer Özcan

  1. Türkiye’nin Güney Sınırları

         Konuşmacı: Prof. Dr. Dilek Barlas

  1. Lozan Antlaşması’nın Türkiye ekonomisine etkileri (dış borçlar-kapitülasyonlar-dış ticaret rejimi)

          Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk

  1. Lozan, kabotaj hakkı ve Türkiye denizciliğine etkileri

         Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk

  1. Nüfusla ilgili Sorunlar-Mübadele

         Konuşmacı: Prof. Dr. Elçin Macar

  1. Antlaşmanın T.B.M.M. de görüşülmesi ve Kabul Süreci

         Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Demirel

  1. Lozan’dan Günümüze

(Lozan’da halledilmeyen konular, Türk-Yunan İlişkileri, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Katılması).

      Konuşmacı: Prof. Dr. Serhat Güvenç

  1. Genel Değerlendirme

      Konuşmacı: Prof. Dr. Zafer Toprak

Leave a Reply