MÜBADİL KENTLER: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar

 

 MÜBADİL KENTLER: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar

Yayıncı: Lozan Mübadilleri Vakfı

Yayına Hazırlayan: Sefer Güvenç

Editör: Yonca Cingöz

Grafik Tasarım: Kudret Güvenç

Ebat                           :  19.5×27 cm

Sayfa sayısı             : 184 sayfa

İç kağıt                      : 90 gr.1 Hamur

Dil                              : Türkçe

Matbaa                      : Golden Medya Print

Baskı tarihi              :  Ekim 2019, İstanbul

ISBN                          :  978-605-81398-3-1

 

LMV merkezinde “Mübadil Kentler Söyleşileri” adı altında Ekim 2009’da başladığımız etkinlikler onuncu yılını doldurdu. Elinizdeki bu kitap, söyleşiler dizisinin altıncı cildi. Aralık 2017-Mayıs 2019 dönemindeki sunuşları içeriyor. 2018’deki sunuşların çoğunluğu Karamanlılarla ilgili iken, az bilinen Gagavuzlarla ilgili bir çalışma da kitapta yer alıyor.

“MÜBADİL KENTLER: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar” adlı bu kitabın içinde yer alan sunumların yazarları ve konu başlıkları şöyledir:

Ayşe ÖZİL: “Millet Sistemine Farklı Bakmak: Osmanlı Rum Topluluklarında Toplumsal Yaşam, Devlet ve Kurumlar”

Elif ÖZCAN UĞUR: “ Karamanlıca Tarih-i Osmani

Ayça BAYDAR: “ Kayseri’de Günbatımı: Nüfus Mübadelesi Sürecinde Anadolulu Türkofon Ortodokslar”

Zeliha Nilüfer NAHYA & Saim ÖRNEK: Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileştirilmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri”

Evangelia ACHLADİ: “Karamanlı Rum Ortodoks Bir Askerin Seferberlik Hatıraları: Çanakkale ve Doğu Cepheleri, 1915-1919”

Esat Halil ERGELEN: “ Karagöz’ün Perdesinde Mübadele”

Bülent HÜNERLİ: Gagavuzlar ve Lozan Mübadelesinin Pek Bilinmeyen Bir Yönü: Yunanistan Gagavuzları”

Aysu ATEŞ: “ Seyyahlara Göre 19. Yüzyılda Yanya/Ioannina ve Osmanlı Dönemi Mimari Eserleri”

Hülya BAYRAK AKYILDIZ: “Mübadele Romanlarında Kimlik, Yurt ve Ulus”

Eda AKGÜN: “Ahali Mübadelesi Kapsamında Yardımların İstanbul Örneği: Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne Kısa Bir Bakış”

Yonca CİNGÖZ: “Bir Mübadil Ailenin Bellek-Sonrası: Mübadele ve Mülksüzleşme”