Güncel Tartışmalar Işığında Lozan

ön lozan küçükYayıncı: Lozan Mübadilleri Vakfı

Yayıma Hazırlayan: Sefer Güvenç

Seminer Koordinatörü: Süleyman Mazlum

Seminer Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Serhat Güvenç ,Prof. Dr. Elçin Macar, Dr.Tutku Vardağlı, Süleyman Mazlum

Düzenleme-Kapak Tasarımı: Kudret Güvenç

Ebat: 19.5×27 cm

Sayfa sayısı: 130

Baskı: Kısmen Renkli

Dil:  Türkçe

Matbaa: G.M Matbaacılık ve Ticaret A.Ş

Baskı tarihi: Aralık 2017, İstanbul

ISBN:978-605-642-9651

LOZAN ANTLAŞMASI’NI kapsamlı olarak ele almak üzere bir seminer programı hazırlamak hep gündemimizdeydi. Kurtuluş Savaşı sonrası 24 Temmuz 1923’de İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlaması, bu semineri düzenlemeyi bizim için kaçınılmaz bir görev haline getirdi.

Bazı çevreler bu antlaşmayı “hezimet”, bazı çevreler ise “Türkiye’nin tapusu” olarak değerlendirmekte ve birbiri ile çelişen yorumlar yapılmaktadır.

Lozan Barış Antlaşması nedir? Bunu en iyi şekilde 20 Kasım 1922’de başlayan ve imzalandığı 24 Temmuz 1923’e kadar süren Lozan Barış Konferansı görüşmelerini ve arka planını inceleyerek anlayabiliriz.

Lozan Mübadilleri Vakfı bu amaçla on oturumluk Lozan Konferansı Seminerleri düzenlemiştir. Lozan’da ele alınan başlıklar ve tarihsel süreç dikkate alınarak ve Antlaşmanın bütün yönleriyle anlaşılması hedeflenerek seminer konuları belirlenmiş, oturumlarda Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası ilişkiler konusunda uzman akademisyenler sunum yapmışlardır.

“Güncel Tartışmalar Işığında LOZAN” adlı bu kitabın içinde yer alan sunumların yazarları ve konu başlıkları şöyledir:

  • Dr. Serhat GÜVENÇ: ‘’Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Uluslararası Ortam’’
  • Dr. Tülay Alim BARAN: ‘’ Gizli Celse Zabıtlarına Göre Lozan Tartışmaları’’
  • Dr. Gencer ÖZCAN: ‘’Türkiye’nin Trakya Sınırlarının Oluşum Süreci’’
  • Dr. Dilek BARLAS: ‘’Türkiyenin Güney Sınırları’’
  • Doç Dr. Murat KORALTÜRK: ‘’Lozan Antlaşması’nın Türkiye Üzerindeki Etki ve Sonuçları’’
  • Doç. Dr. Murat KORALTÜRK: ‘’Bir Gemi Kazası ve Kabotajı Yeniden Düşünmek’’
  • Dr. Elçin MACAR: ‘’Nüfusla İlgili Sorunlar – Mübadele’’
  • Dr. Ahmet DEMİREL: ‘’TBMM’de Lozan Görüşmeleri’’
  • Dr. Serhat GÜVENÇ: ‘’Lozan’dan Arta Kalan Hesapların Kapatılması’’
  • Prof. Dr. Zafer TOPRAK: ‘’ Lozan Antlaşması – 1923: Bir Ulus – Devletin Doğuş Öyküsü’’