Mübadil Kentler: Anılar ve Belgeler

 

 anılarvebelgeler 1Mübadil Kentler: Anılar ve Belgeler ” kitabı  Mübadil Kentler Söyleşilerinde” yapılan sunumların 4. kitabıdır. 1. kitabımız 2012, Kasım ayında “Mübadil Kentler: Yunanistan”, 2. kitabımız 2013 yılında “Mübadil Kentler: Türkiye”, 3. kitabımız 2014 yılında “Mübadil Kentler: Mekan ve İnsan” adıyla yayımlandı.

Elimizdeki 4. cilt 2015-2016 dönemindeki söyleşilerin bir kısmını içermektedir.  Geçtiğimiz dönem söyleşileri daha çok anılar ve belgeler üzerineydi.  Bu nedenle kitabın adının, Mübadil Kentler:  Anılar ve Belgeler olmasını uygun gördük. Konuyla ilgili arşivlerde bulunan malzemenin çok küçük bir kısmının değerlendirildiğini düşünüyoruz. Bu malzemelerin uzmanlar tarafından çalışılmasıyla, konuyu değişik yönleri ile ele alan çok daha fazla yayın yapılmasını temenni ediyoruz.

Bugüne kadar mübadiller tarafından yazılmış anıların sayısı da çok azdır. Bundan sonra daha fazla mübadele anısının okuyucu ile buluşması da bir dileğimizdir.

 

“Mübadil Kentler: Anılar ve Belgeler” adlı bu kitabın içinde yer alan sunumların yazarları ve konu başlıkları şöyledir:

 

-Pınar Şenışık: “ Kimlik Siyaseti ve Göç: Osmanlı İzmir’inde Girit’i Hatırlamak”

-Eva A. Şarlak: “ Hatıralardaki Özlem: Şile’den Göç Eden Rum’ların Belleklerindeki İzleri”

-Ömer Asan: “ Dilsiz Bir Dil: Trabzon Rumcası”

-Sevim Yılmaz Önder : “ Mübadele İle Yaşayan Türkçe”

-Dr. Melis Cankaran: “ Nüfus Mübadelesi Öncesinde Girit-Resmo’daki Müslümanlar ve Hristiyanlar Arasındaki Komşuluk İlişkileri: Tombazi Sokağı”

-Refet Özkan: “ Çileli Bir Yolculuk: Kastro ve Vraşno’dan Honaz’a”

-Doç. Dr. Oya Dağlar Macar: “ Balkan SavaşıSırasında Muhacirlerin Karşılaştıkları Sağlık Sorunları”

-Nurşen Gürboğa: “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Devletin Mübadil Romanlara İlişkin Söylem ve Politikaları”

-Aytaç Özkan: “ Nüfus Mübadelesinin Edirne’deki Sosyo Ekonomik Etkileri”