Meriçin İki Yakası-MERİÇ’İN İKİ YAKASI

Yayıncı: Lozan Mübadilleri Vakfı

Editörler: Müfide Pekin-Konstantinos  Tsitselikis

Yayına Hazırlayanlar: Sefer Güvenç, Meriç Özgüneş, Umut  Aktaylı

Fotoğraflar: A.Ümit İşler, Sadrettin Soylu, Umut Aktaylı, Süleyman Mazlum, Mirandas Terzopoulou

Yunanca’ya Çeviri: İstilyanos Roidis

Türkçe’ye Çeviri: Seda Kostik

Kapak Tasarım: Necmettin Güvenç

Grafik Tasarım: Kudret Güvenç

Ebat                           :  19.5×27 cm

Sayfa sayısı             : 232 sayfa

İç kağıt                      : 90 gr.1 Hamur

Dil                              : Türkçe – Yunanca

Matbaa                      : Ekin Ajans Ltd. Şti.

Baskı tarihi              :  Kasım 2008, İstanbul

ISBN                          :  978-975-97905-7-8

Bu kitap,  Lozan Mübadilleri Vakfı’nın  Yunanistan-Selanik’te faaliyet gösteren “Azınlık  Araştırmaları Merkezi (KEMO) ile birlikte yürüttüğü “Meriç Nehri Kıyılarında Avrupa’yı Tartışmak: Trakya’yı bir Avrupa Kültür Alanı Olarak Algılamak” adlı proje kapsamında Edirne ve Dedeağaç (Alexandroupolis)’ta düzenlenen iki konferansa sunulan bildirileri içermektedir.

İÇİNDEKİLER

“MERİÇ’İN İKİ YAKASI” adlı bu kitabın içinde yer alan sunumların yazarları ve konu başlıkları şöyledir:

Açılış Konuşmaları: Giorgios Mavrommatis, Süleyman Mazlum

Alan Araştırması Raporu: LMV Sunumu: Çimen Turan, Müfide Pekin,

Sefer Güvenç

– Alan Araştırması Raporu: KEMO sunumları

  1. a) Sınırlar arası Faaliyetler ve Toplum. Dimitris Gintikis
  2. b) 1923’ten Sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye Yönelik Göçler. Vemund Aarbakke
  3. c) Batı Trakya’da Müzikolojik Araştırma. Sofia Kompotiati

Binlerce Yılın ardında Kültürler Kavşağı Trakya. Engin Beksaç- Şule Nurengin Beksaç

1361den Günümüze Edirne ve Çevresinde Göçler. Göngör Mazlum

Çevre Öncelikli Planlamaya Bir Örnek: Trakya Alt Bölge Planı. Osman İnci

– Sosyo-Kültürel Yap-Boz’un Önemli Bileşenleri; ya da Trakya Bölgesi Geleneksel Müzik Kültürüne Dair. Sibel Paşaoğlu

– Dilin Sınırı: Dil-Kültür Grupları ve Trakya’da Azınlık Diller. Lambros Baltsiotis

– Trakya’nın İki Tarafı Arasında Köprü Olarak Azınlıklar. Sinan Kavaz

–  Avrupalılaşarak Demokratikleşme: Yunanistan’da Azınlık Haklarının Gelişimi. Fulya Memişoğlu

– “Polis” Ağı. Dimosthenis Doukas

– Türkiye-Yunanistan Ekonomik İlişkileri ve Trakya Bölgesi. Mustafa Yardımcı

– Meriç’in Doğusunda ve Batısında Ticaret Yolları ve İşbirliği Beklentileri. Damianos Maroufidis

– Trakya’nın İki Yanında Ortak Görüş Oluşturmada Kitle İletişim Araçlarının Rolü. Damon Damianos

-Kültürlerarası Diyalog Yılında Türk-Yunan İlişkileri: Edirne Valiliği AB Eşgüdüm Merkezi Örneği. Füsun Özerdem

– Türkiye ve Yunanistan’da Avrupa İlişkileri Konusunda Toplum Dinamikleri. Herkül Millas (Edirne sunumu)

–  Türkiye ve Yunanistan’da Milli Kimlik ve Avrupai bir Kimliğe Uyum. Herkül Millas (Alexandroupolis sunumu)

– Sonuç Bildirisi

  1. a) Giorgios Mavrommatis
  2. b) Sefer Güvenç
  3. c) Konstantinos Tsitselikis